Generhvervelse

Hvis du skal have generhvervet dit kørekort, skal du først søge hos politiet.

Generhvervelse af kørekort

Hvis du skal have generhvervet dit kørekort, skal du først søge Politiet om retten til generhvervelse. Dvs. du skal henvende dig på Borgerservice og få en ansøgning. Medbring legitimation og et billede af dig selv + 890 kr. til prøvegebyret.

Såfremt du består senest ved den 3. prøve, og førerretten har været frakendt i mindre end 3 år, så generhverver du automatisk de kategorier, du havde før frakendelsen.

Men består du ikke senest ved den 3. prøve, eller har førerretten været frakendt i 3 år eller mere, eller prøven først bestås, når der er forløbet 3 år eller mere, efter at førerretten blev inddraget, skal der aflægges særskilt prøve for hver af de kategorier, du ønsker at generhverve kørekort til.

Der skal så også betales prøvegebyr til Politiet for hver af kategorierne, man ønsker at generhverve.

Den teoretiske undervisning må tidligst påbegyndes 3 måneder før frakendelsestidens udløb, og den praktiske prøve kan tidligst aflægges en måned før frakendelsestidens udløb.